JEM Genealogy
Ornes Moore Motley Echols Edwards Fackler Parsons Reynolds Smith Brown Bruce Munger Beer Kern Viele Nims Baker Bondurant Von Krogh Magnus Munthe and others
First Name:  Last Name: 
[Advanced Search]  [Surnames]

Caspar Barth Coins


Matches 1 to 20 of 20     » Thumbnails Only    » Slide Show

   

 #   Thumb   Description   Linked to 
1
BMM_00004
BMM_00004
Museumsnr:   BMM_00004    Museum:   Universitetsmuseet i Bergen         
Land el. område:   Norge        Kategori:   Minnemedalje         
Datering:   1685         
Betegnelse:   Christian Vs overgang over Dovre i 1685         

Motiv, advers:   Tre hjerter: Ett kronet med Christian Vs monogram, to med henholdsvis Danmarks og Norges riksvåpen. Omgitt av tre kroner.         
Motiv, revers:   Den norske løve i et fjellandskap. Øverst et solsymbol.          Innskrift, revers:   DOR[A...ILA] LVSTRAVIT. nederst: MCD LXXXV         

Kunstner, advers:   Barth, Caspar         
Kunstner, revers:   Barth, Caspar         

Materiale:   Sølv          Form:   Sirkulær          Diameter:   31.0          Vekt:   22.0 gr.          Signatur:   v f c (r)          Stempelnr:   QL1154/QL1154         

Utgiver:   Ulrik Frederik Gyldenløve         
Litteratur el. katalog:   Galster 1936, nr. 227.          Merknad, type:   Identisk medalje av annet materiale: BMM_00005. Caspar Barth (1651-1708), norsk stempelskjærer på Kongsberg.         
Engelske søkeord:   Heraldry, crowns, heart, mountain landscape, sun, Lion of Norway.     

Museum: University Museum of Bergen
Country electricity . Area : Norway Category: Minnemedalje Date : 1685

Description : Christian Vs transition of Dovre in 1685 Motif , advers : Three hearts : Ett crowned with Christian Vs monogram , two with of Denmark and Norway riksvåpen . Omgitt out of three crowns. Design , lapel : The Norwegian lion in a fjellandskap . At the top of a sun symbol . Innskrift , lapel : DOR [ A. .. ILA ] LVSTRAVIT . bottom: MCD LXXXV

Artist , advers : Barth, Caspar Artist , lapel : Barth, Caspar

Material: Silver Shape : Sirkulær Diameter: 31.0 Weight: 22.0 gr Signature: VFC (s) Stempelnr : QL1154/QL1154

Publisher : Ulrik Frederik GYLDENLOVE Literature electricity . Catalogue : Galster 1936 , No. 227 Merknad , type : Identical medal audiovisual material other things : BMM_00005 . Caspar Barth (1651-1708) , Norwegian stempelskjærer at Kongsberg . English søkeord :   Heraldry, crowns, heart, mountain landscape, sun, Lion of Norway.   
 
2
BMM_00004 Reverse
BMM_00004 Reverse
 
 
3
BMM_00011a
BMM_00011a
Museumsnr:   BMM_00011
Museum:   Universitetsmuseet i Bergen
Land el. område:   Norge
Kategori:   Minnemedalje
Datering:   1704
Betegnelse:   Frederik IVs besøk på Kongsberg i 1704
Motiv, advers:   Frederik IV til hest mot venstre.
Motiv, revers:   Scener fra gruvedrift. Pyramide i midten med en laurbærkrans rundt toppen og innskrift nederst.
Innskrift, advers:   NORW-MENS:IUN. 1704
Innskrift, revers:   REX-DAN-NOR-VA-GO. / VIVAT / FRIDER / -IV-
Randskrift:   PS: 68 16. MONS DOMINI MULTA RERUM UBERTATE REDUNDAT
Kunstner, advers:   Caspar Barth         
Materiale:   Sølv          Form:   Sirkulær         
Diameter:   44.0          Vekt:   57.0 gr.         
Stempelnr:   QL1141/QL1141         
Litteratur el. katalog:   Galster 1936, nr. 346 (A).         
Merknad, type:   Randskrift: PS: 68 16 MONS DOMINI MULTA RERUM UBERTATE REDUNDAT Reversen er identisk med aversene til BMM_00012 / NBM_00014, BMM_00412/BMM_00457/NBM_01055.
Merknad, eksemplar:   På avers innskrift er en eller flere bokstaver ved en støpefeil skjult av en kant på medaljen.
Kommentar:   Randskriften betyr: Herrens Bjerg er stort og overflødig fruktbart. det viser selvsagt til malmforekomstene på Kongsberg.          Engelske søkeord:   Frederik IV on horseback, mining, pyramid.       
 
4
BMM_00011b
BMM_00011b
 
 
5
BMM_00012a
BMM_00012a
Museumsnr:   BMM_00012
Museum:   Universitetsmuseet i Bergen         
Land el. område:   Norge
Kategori:   Minnemedalje
Datering:   1704         
Betegnelse:   Frederik IVs besøk på Kongsberg i 1704
Motiv, advers:   Scener fra gruvedrift. Pyramide i midten med en laurbærkrans rundt toppen og innskrift nederst.
Motiv, revers:   Tekst.
Innskrift, advers:   REX-DAN-NOR-VA-GO. / VIVAT / FRIDER / -IV-
Innskrift, revers:   SALOMONI / SEPTENTRIONALI / H. E. / PACIFICO PATRIÆ PATRI / ARGENTIFODINAS SUAS / REGIOMONTANAS / MENSE IUNIO Ao 1704 / BONO INCREMENTI / OMINE / INVISENTI / SACRUM
Randskrift:   PS: 68 16. MONS DOMINI MULTA RERUM UBERTATE REDUNDAT
Kunstner, advers:   Barth, Caspar         
Materiale:   Sølv          Produksjonsmåte:   Preget          Form:   Sirkulær          Diameter:   44.0          Vekt:   43.0 gr.          Stempelnr:   QL1141/QL1160         
Litteratur el. katalog:   Galster 1936, nr. 346.
Merknad, type:   Aversen er identisk med reversene til BMM_00011/NBM_00013, BMM_00412/BMM_00457/NBM_01055. Caspar Barth (ca. 1650-1708), stempelskjærer på Kongsberg 1686-1708.
Kommentar:   Randskriften betyr: Herrens Bjerg er stort og overflødig fruktbart. det viser selvsagt til malmforekomstene på Kongsberg.          Engelske søkeord:   Mining, pyramid.    
 
6
BMM_00012b
BMM_00012b
 
 
7
BMM_05a
BMM_05a
Museumsnr:   BMM_00005      Museum:   Universitetsmuseet i Bergen         
Land el. område:   Norge          Kategori:   Minnemedalje         
Datering:   1685         

Betegnelse:   Christian Vs overgang over Dovre i 1685         
Motiv, advers:   Tre hjerter: Ett kronet med Christian Vs monogram, to med henholdsvis Danmarks og Norges riksvåpen. Omgitt av tre kroner.         
Motiv, revers:   Den norske løve i et fjellandskap. Øverst et solsymbol.          Innskrift, revers:   DOR[A...ILA?] LVSTRAVIT. / MCD LXXXV / v. f. g         

Kunstner, advers:   Barth, Caspar   Kunstner, revers:   Barth, Caspar         
Materiale:   Bronse          Form:   Sirkulær          Diameter:   31.0          Vekt:   14.0 gr.         

Utgiver:   Ulrik Frederik Gyldenløve         
Litteratur el. katalog:   Galster 1936, nr. 227.         
Merknad, type:   Identisk medalje av annet materiale: BMM_00004, NBM_00009.        Engelske søkeord:   Heraldry, crowns, heart, mountain landscape, sun, Lion of Norway. 
 
8
BMM_05b
BMM_05b
 
 
9
NBM_01a
NBM_01a
Museumsnr:   NBM_00001          Museum:   Norges Bank
Land el. område:   Norge          Kategori:   Minnemedalje
Datering:   1670         

Betegnelse:   Christian V - Skipet "Norske Løve"
Motiv, advers:   Portrett, høyrevendt         
Motiv, revers:   Seilskute         

Kunstner, advers:   Caspar Barth, Jon Lunder?         
Materiale:   Sølv          Form:   Sirkulær         
Diameter:   38.0          Vekt:   30.0 gr.         
Stempelnr:   QL1146/QL1146         

Emballasjenr:   30         
Litteratur el. katalog:   Galster bilde 220/117         
Merknad, type:   Se også BMM_0981           
 
10
NBM_01b
NBM_01b
 
 
11
NBM_08a
NBM_08a
Museumsnr:   NBM_00008          Museum:   Norges Bank         
Land el. område:   Norge        Kategori:   Minnemedalje          Datering:   1685         

Betegnelse:   Christian V - Besøk i Norge 1685         
Motiv, advers:   Rytter i kystlandskap         
Motiv, revers:   Tekst         
Kunstner, advers:   Caspar Barth         
Materiale:   Sølv          Form:   Sirkulær          Diameter:   39.0  Vekt:   22.0 gr.          Stempelnr:   QL1153/QL1153         

Utgiver:   Ulrik Frederik Gyldenløve          Emballasjenr:   90      Litteratur el. katalog:   Galster 226         
Merknad, eksemplar:   Se ql1151, år 1674       
 
12
NBM_08b
NBM_08b
 
 
13
NBM_09a
NBM_09a
Museumsnr:   NBM_00009          Museum:   Norges Bank         
Land el. område:   Norge        Kategori:   Minnemedalje          Datering:   1685         
Betegnelse:   Christian Vs overgang over Dovre i 1685         
Motiv, advers:   Tre hjerter: Ett kronet med Christian Vs monogram, to med henholdsvis Danmarks og Norges riksvåpen. Omgitt av tre kroner.         
Motiv, revers:   Den norske løve i et fjellandskap. Øverst et solsymbol.        Innskrift, revers:   DOR[A...ILA] LVSTRAVIT. nederst: MCD LXXXV         
Kunstner, advers:   Barth, Caspar         
Kunstner, revers:   Barth, Caspar         
Materiale:   Sølv          Form:   Sirkulær          Diameter:   31.0          Vekt:   14.0 gr.          Signatur:   v f c (r)         
Stempelnr:   QL1154/QL1154         

Utgiver:   Ulrik Frederik Gyldenløve          Emballasjenr:   100          Litteratur el. katalog:   Galster 1936, nr. 227.          Merknad, type:   Identisk medalje av annet materiale: BMM_00005. Caspar Barth (1651-1708), norsk stempelskjærer på Kongsberg.          Merknad, eksemplar:   Se ql1151, år 1674  Engelske søkeord:   Heraldry, crowns, heart, mountain landscape, sun, Lion of Norway.    
 
14
NBM_09b
NBM_09b
 
 
15
NBM_10a
NBM_10a
Museumsnr:   NBM_00010          Museum:   Norges Bank         
Land el. område:   Norge        Kategori:   Minnemedalje          Datering:   1685         
Betegnelse:   Christian V - Norgesreisen 1685         
Motiv, advers:   Kystlandskap         
Motiv, revers:   Tekst         
Kunstner, advers:   Caspar Barth         
Materiale:   Sølv          Form:   Sirkulær          Diameter:   28.0      Vekt:   13.0 gr.          Stempelnr:   QL1155/QL1155         
Emballasjenr:   101       Litteratur el. katalog:   Galster 230     
 
16
NBM_10b
NBM_10b
 
 
17
NBM_13a
NBM_13a
Museumsnr:   NBM_00013          Museum:   Norges Bank         
Land el. område:   Norge        Kategori:   Minnemedalje          Datering:   1704         
Betegnelse:   Frederik IVs besøk på Kongsberg i 1704         
Motiv, advers:   Frederik IV til hest mot venstre.         
Motiv, revers:   Scener fra gruvedrift. Pyramide i midten med en laurbærkrans rundt toppen og innskrift nederst.         
Innskrift, advers:   NORW-MENS:IUN. 1704         
Innskrift, revers:   REX-DAN-NOR-VA-GO. / VIVAT / FRIDER / -IV-        Randskrift:   PS: 68 16. MONS DOMINI MULTA RERUM UBERTATE REDUNDAT  Kunstner, advers:   Caspar Barth         
Materiale:   Sølv          Form:   Sirkulær          Diameter:   44.0  Vekt:   58.0 gr.          Stempelnr:   QL1141/QL1141         
Emballasjenr:   120         
Litteratur el. katalog:   Galster 1936, nr. 346.         
Merknad, type:   Randskrift: PS: 68 16 MONS DOMINI MULTA RERUM UBERTATE REDUNDAT Reversen er identisk med aversene til BMM_00012 / NBM_00014, BMM_00412/BMM_00457/NBM_01055.         
Kommentar:   Randskriften betyr: Herrens Bjerg er stort og overflødig fruktbart. det viser selvsagt til malmforekomstene på Kongsberg.      Engelske søkeord:   Frederik IV on horseback, mining, pyramid.   
 
18
NBM_13b
NBM_13b
 
 
19
NBM_14a
NBM_14a
Museumsnr:   NBM_00014          Museum:   Norges Bank
Land el. område:   Norge          Kategori:   Minnemedalje          Datering:   1704         

Betegnelse:   Frederik IVs besøk på Kongsberg i 1704         
Motiv, advers:   Scener fra gruvedrift. Pyramide i midten med en laurbærkrans rundt toppen og innskrift nederst.         
Motiv, revers:   Tekst.         
Innskrift, advers:   REX-DAN-NOR-VA-GO. / VIVAT / FRIDER / -IV-          Innskrift, revers:   SALOMONI / SEPTENTRIONALI / H. E. / PACIFICO PATRIÆ PATRI / ARGENTIFODINAS SUAS / REGIOMONTANAS / MENSE IUNIO Ao 1704 / BONO INCREMENTI / OMINE / INVISENTI / SACRUM         

Randskrift:   PS: 68 16. MONS DOMINI MULTA RERUM UBERTATE REDUNDAT          Kunstner, advers:   Barth, Caspar         
Materiale:   Sølv          Produksjonsmåte:   Preget         
Form:   Sirkulær          Diameter:   44.0          Vekt:   55.0 gr.          Stempelnr:   QL1141/QL1160         

Emballasjenr:   130         
Litteratur el. katalog:   Galster 1936, nr. 346.          Merknad, type:   Aversen er identisk med reversene til BMM_00011/NBM_00013, BMM_00412/BMM_00457/NBM_01055. Caspar Barth (ca. 1650-1708), stempelskjærer på Kongsberg 1686-1708.          Kommentar:   Randskriften betyr: Herrens Bjerg er stort og overflødig fruktbart. det viser selvsagt til malmforekomstene på Kongsberg.          Engelske søkeord:   Mining, pyramid. 
 
20
NBM_14b
NBM_14b